Choroby reumatyczne a sen

Liczne badania naukowe potwierdziły związek między różnymi schorzeniami o podłożu reumatycznym czy szerzej bólowym a zaburzeniami snu. Wiele chorób reumatycznych może wpływać na obniżenie jakości snu i w efekcie jeszcze poważniejsze problemy zdrowotne, bo jak wiadomo, zdrowy sen to jeden z fundamentów odporności i szczęśliwego życia w ogóle.

Starzejące się społeczeństwo a choroby reumatyczne

Szacuje się, że problem przewlekłej bezsenności występuje u ok. 10-15% dorosłych, niewątpliwie zaś problemy ze snem, zaburzenia takie jak bezsenność, to problemy, które będą się nasilać w wielu rozwiniętych społeczeństwach, ponieważ mamy do czynienia z globalnym trendem starzenia się społeczeństwa, średnia długość życia ulega regularnemu wydłużeniu co ma istotny wpływ na to, jak skonstruowane jest społeczeństwo i z jakimi problemami musi się mierzyć.

Związek między chorobami reumatycznymi a zaburzeniami snu

W tym przypadku chodzi o problemy ze snem, które mogą być znacznie częstsze u osób mających różnego rodzaju problemu reumatyczne. Szacuje się, że nawet ok. 50% pacjentów chorujących na choroby reumatyczne skarży się na przewlekłą bezsenność. Istotne jest zwłaszcza odpowiednio wcze­sne wy­kry­cie współ­ist­nie­ją­cych za­bu­rzeń snu oraz ich skuteczne le­cze­nie, po­nie­waż ma to istotny wpływ na poprawę ja­kości ży­cia pacjentów i ła­go­dzi do­le­gli­wo­ści bó­lo­we. Za­bu­rze­nia snu zwięk­sza­ją ry­zy­ko za­ostrze­nia za­rów­no ob­ja­wów cho­rób współ­ist­nie­ją­cych, jak i cho­ro­by reu­ma­tycz­nej.

Dolegliwości reumatyczne związane ze snem

Jest co najmniej kilka chorób o podłożu reumatycznym, które mają wpływ na jakość snu.

Fibromialgia

Jest to zespół chorób wyróżniający się idiopatycznym bólem rozlanym. Choroba ma stały i powtarzalny związek z różnymi zaburzeniami snu. Chorzy na fibromialgię odczuwają problemy z zaśnięcie, czyli tzw. wydłużenie czasu czuwania w nocy, skarżą się też na płytki i nieregularny oraz wskazują na kłopoty z utrzymaniem ciągłości snu w nocy. Dolegliwości reumatyczne nasilają się po takiej źle przespanej nocy, co powoduje rozdrażnienie i dyskomfort mogące prowadzić do kolejnej nieprzespanej nocy lub w najlepszym wypadku do snu płytkiego i niskiej jakości.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów tzw. RZS to najpopularniejsza choroba reumatyczna, która oprócz dolegliwości bólowych towarzyszących codziennemu funkcjonowaniu, może też powodować fragmentację snu, czyli płytki sen z licznymi wybudzeniami w nocy. Przerywany sen jest związany z występowaniem bólu np. w postaci sztywności porannej u osób dorosłych. Ponadto u osób chorych na RZS mamy do czynienia ze znacznie wyższym ryzykiem niestabilności w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz bezdechem sennym. Często pojawia się też objaw opisywany jako tzw. zespół niespokojnych nóg.

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów może powodować problemy i zaburzenia ze snem. Problemy z bezsenności, kłopoty w zasypianiu czy wybudzanie się ze snu w nocy to dolegliwości, które dotyczą ok. 58% osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego. Podobne dolegliwości wykazało badanie przeprowadzone na osobach zakwalifikowanych do artroplastyki stawu biodrowego.

Jak zadbać o komfort snu u reumatyka

Reumatyzm to podstępna choroba dotykająca stawy i powodująca przewlekły i uciążliwy ból, dlatego osoby na nią chorujące powinny zadbać o komfort, wygodę i możliwość regeneracji w trakcie snu, aby nabrać siły na cały kolejny dzień. Aby to zrobić warto zadbać o kilka kwestii:

  • wysokość łóżka i materaca powinna być optymalnie dopasowana do użytkownika, aby podczas wstawania i siadania nie przeciążać stawów,
  • materac powinien ułatwiać obracanie się, jednocześnie zmniejszając nacisk na ciało,
  • kołdra powinna być wykonana z naturalnych i oddychających materiałów, aby nie przegrzewać organizmu w trakcie snu,
  • stelaż pod materacem powinien być wyposażony w dużą ilość elastycznych listewek aby materac mógł odpowiednio współgrać z ciałem użytkownika,
  • przy bardzo silnym bólu warto zastanowić się nad zakupem stelaża elektrycznego ułatwiającego poranne wstawanie,
  • sypialnia powinna być regularnie wietrzona,
  • ostatni posiłek powinien być spożyty na 2-3h przed snem,
  • regularnie wykonywać ćwiczenia, spacery lub jakąkolwiek inną czynność fizyczną.